Đánh giá: 
Điểm trung bình:  6.8 /  10 (  30 lượt đánh giá )